ÇEVRE İZİN ve LİSANSLAR 

Çevre Kanunu’nca denetime tabi olan kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevre İzin Lisans Yönetmeliğin Ek-1 (Çevreye kirletici etkisi yüksek olan) ve Ek-2 (Çevreye kirletici etkisi olan) listelerinde tanımlanmıştır. Bunlar Faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek üzere Yönetmeliğin  Ek-1 listesindeki işletmeler; çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar. Ek-2 listesindeki işletmeler ise, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar. Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin çevre izni/çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU
İZİN KONULARIEmisyon
Gürültü Kontrolü
Atıksu Deşarjı
Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı
Derin Deniz Deşarjı
LİSANS KONULARIGeri KazanımTehlikeli Atık
Tehlikesiz Atık
Atık Yağ
Bitkisel Atık Yağ
Atık Pil ve Akümülatör
Ömrünü Tamamlamış Lastik
Ambalaj Atığı
BertarafAtık Yakma ve Birlikte Yakma
Düzenli Depolama
Ara DepolamaTehlikeli Atık
  İşlemeTıbbi Atık Sterilizasyon
Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
Tanker Temizleme
Hurda Metal
Atık Kabul Tesisi
ArındırmaPCB Arındırma